DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

VODA ‚ TOPENÍ ‚ PLYN _______  Zdeněk Bureš

Plyn

Provádím výchozí i provozní revize vyhrazených plynových zařízení  -   domovních plynovodů a  spotřebičů do 50 kW.
Dále zpracovávám projektové dokumentace těchto plynových zařízení včetně cenových kalkulací.

Upozorňuji, že každý provozovatel odběrního plynového zařízení je ze zákona povinen provádět jeho pravidelné kontroly a revize dle vyhlášky ČBÚ a ČÚBP č.85/1978 Sb. v intervalech - kontrola  1x za rok a revize 1x za 3 roky a dle patřičných ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, TPG, TDG a TD dle druhu vyhrazeného zařízení.

Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřený pracovník. Stávající způsob prevence prováděný v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb. je zaměřen pouze na pasivní pravidelnou kontrolu - provozní revizi s následným odstraněním závad zjištěných při revizi.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, doporučuji všem kteří mají plynový rozvod v domech a bytech prováděn prováděn tímto způsobem nepodceňovat prevenci a provádět pravidelné kontroly a revize, protože u takto provedených spojů dochází vlivem působení zemního plynu k vysychání těsnícího materiálu a únikům plynu do objektu.

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek